Aký je rozdiel medzi „im“ a „in“ v nemčine?


Odpoveď 1:

In je wechsel predložka v nemeckom jazyku. Wechselova predložka je predložka, ktorá sa niekedy stáva Dativom a niekedy Akkusativom.

Ak nie je pohyb vo vete, predpoklad sa stáva Dativom. Napríklad :

Situácia v Dativ:

  • Bist du? Odra si sie?

To znamená „Kde ste?“

  • Ich bin v dem Kino.In + dem = im

To znamená, že som vo filmovej hale.

  • Tu používame ako predložku a Kino articel je das, ktorý sa mení na Dativ articel dem, pretože vo vete nie je žiadny pohyb.

Pomocou tohto príkladu sa dozvieme, že sa mení artikel podstatného mena, ktoré prichádza po predložke wechsel.

Akkusativ ssituation:

  • Kto je Sie?

Kam ideš?

Tu máme pohyb vo vete s otázkou „Kam ide osoba, ktorej sa týka“, odpoveď na túto otázku by bola takáto:

  • Ich gehe in das Kino.In + das = ins.

Idem do kina.

Tu máme pohyb vo vete, čo je dôvod, prečo sa artikel, ktorý prichádza po tom, čo sa wechselská predložka zmení na Akkusativ.

Dúfam, že ste očistení svojimi pochybnosťami.

Poznámka: Som v spojení s Maxom Muellerovým inštitútom.