Aký je rozdiel medzi „transcendentným“ a „nadprirodzeným“?


Odpoveď 1:

Transcendentné je skôr relativujúce slovo. Existuje skúsenosť niečoho, čo presahuje človeka alebo niečo, čo presahuje objekt. Je to relatívne k tejto osobe alebo objektu. Z tohto pohľadu Boh prekračuje svoje stvorenie alebo v mystickej meditácii človek prekračuje solidaritu s prírodou a človekom tým, že prežíva „vyššiu“ jednotu.

Keď už hovoríme o niečom nadprirodzenom, ide o entity, ktoré sú mimo našej schopnosti vysvetliť vedou alebo prírodnými zákonmi. Príkladmi takýchto entít sú pekelné nebo, démoni, anjeli a astrálne telá.

Môžeme však tiež povedať, že nadprirodzené entity sú transcendentnou povahou. Rovnako ako astrálne telo prekračuje svoje prirodzené telo a Boh ako nadprirodzená bytosť presahuje jeho stvorenie a stvorenia.