Aký je rozdiel medzi diablom a Iblisom?


Odpoveď 1:

Iblis je (alebo bol) Jinn (Genie). Medzi tými tromi stvoreniami (z mnohých) Stvoriteľa, t. J. Angels, Jinns and Humans. Iblis patrí do kategórie Jinn. Diabol patrí do kategórie zlých Jinn. Nie sú zlí anjeli. Jinnovia boli stvorení dávno pred ľuďmi. Rovnako ako ľudia, aj Jinnovci majú mužov aj ženy. Predtým ako ľudia vládli na tejto Zemi, Jinns mal schopnosť cestovať hore do určitej výšky. Raz bol Iblis Jinn veľmi zbožný a zmenil sa na diabla. Iblis je tiež známy ako Satan v náboženských písmach.


Odpoveď 2:

Diabol je v podstate spojený s kresťanským presvedčením, v ktorom je diabol padlým anjelom, ktorý sa zneuctil. A je tu len preto, aby spôsobil zmätok a pomstil sa ľudskej rase.

Iblis je vo svojej podstate moslimská viera, Iblis bol djinn alebo jinn alebo džin, ktorý bol požiadaný, aby sa poklonil Adamovi. Iblis to odmietol a bol vyhnaný. A kvôli jeho pádu Iblis obviňoval Adama a hľadal pomstu na Adama a jeho deti tým, že ich odklonil od správnej cesty.


Odpoveď 3:

Diabol je v podstate spojený s kresťanským presvedčením, v ktorom je diabol padlým anjelom, ktorý sa zneuctil. A je tu len preto, aby spôsobil zmätok a pomstil sa ľudskej rase.

Iblis je vo svojej podstate moslimská viera, Iblis bol djinn alebo jinn alebo džin, ktorý bol požiadaný, aby sa poklonil Adamovi. Iblis to odmietol a bol vyhnaný. A kvôli jeho pádu Iblis obviňoval Adama a hľadal pomstu na Adama a jeho deti tým, že ich odklonil od správnej cesty.


Odpoveď 4:

Diabol je v podstate spojený s kresťanským presvedčením, v ktorom je diabol padlým anjelom, ktorý sa zneuctil. A je tu len preto, aby spôsobil zmätok a pomstil sa ľudskej rase.

Iblis je vo svojej podstate moslimská viera, Iblis bol djinn alebo jinn alebo džin, ktorý bol požiadaný, aby sa poklonil Adamovi. Iblis to odmietol a bol vyhnaný. A kvôli jeho pádu Iblis obviňoval Adama a hľadal pomstu na Adama a jeho deti tým, že ich odklonil od správnej cesty.