Aký je rozdiel medzi odporom a reakciou?


Odpoveď 1:

Podľa Wikipédie „V elektrických a elektronických systémoch je reaktancia opozíciou prvku obvodu voči zmene prúdu alebo napätia v dôsledku indukčnosti alebo kapacity tohto prvku. Pojem reaktancia je podobný elektrickému odporu, ale vo viacerých ohľadoch sa líši. Teraz vám poviem niekoľko rozdielov:

  1. Odpor nezávisí od frekvencie, ale od reaktivity. Pre induktívnu reaktanciu Xl = 2 * pi * f * L a kapacitnú reaktanciu Xc = 1 / (2 * pi * f * c) a pre impedanciu Z = R + j Xl alebo Z = Rj Xc. Skutočný výkon sa absorbuje pri odpore prvok, ale nie v prvku reaktancie. Absorbuje iba jalový výkon.

Myslím, že vám to môže pomôcť.