Aký je rozdiel medzi meraním objemu farebnej kvapaliny a bezfarebnej kvapaliny?


Odpoveď 1:

Jedným z rozdielov, ktorý ma napadne, je to, že ak je tekutina v trubici, ako je v byrete, bude ťažšie vidieť dno menisku, keď je tekutina zafarbená. Objemy byrety sa obvykle merajú porovnaním stupnice na skúmavke s pozíciou najnižšieho bodu povrchu kvapaliny. Ak má však tekutina tmavú farbu, je často ľahšie pozerať sa na jej horný okraj. Ak sa objemy určujú jednotnou metódou a potom sa odpočítajú, môže sa určiť presná zmena objemu.