Aký je rozdiel medzi pevným výmenným kurzom a flexibilným výmenným kurzom?


Odpoveď 1:

Pevný výmenný kurz označuje nominálny výmenný kurz, ktorý je pevne stanovený menovým orgánom s ohľadom na cudziu menu alebo kôš cudzích mien. Naopak, pohyblivý výmenný kurz sa určuje na devízových trhoch v závislosti od dopytu a ponuky a spravidla kolíše.

Režim s pevným výmenným kurzom znižuje transakčné náklady spojené s neistotou výmenného kurzu, ktorá by mohla odrádzať od medzinárodného obchodu a investícií, a poskytuje dôveryhodné ukotvenie nízkoinflačnej menovej politiky. Na druhej strane sa v tomto režime stráca autonómna menová politika, pretože centrálna banka musí naďalej zasahovať na devízovom trhu, aby udržala výmenný kurz na oficiálne stanovenej úrovni. Autonómna menová politika je teda veľkou výhodou pohyblivého výmenného kurzu. Ak sa domáca ekonomika dostane do recesie, je to autonómna menová politika, ktorá umožňuje centrálnej banke zvyšovať dopyt, a tým „vyrovnávať“ hospodársky cyklus, tj znižovať vplyv ekonomických šokov na domácu produkciu a zamestnanosť. ich výhody a nevýhody a výber správneho režimu sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od ich konkrétnych podmienok. V praxi existuje medzi týmito dvoma extrémnymi variantmi režim výmenných kurzov, čo poskytuje určitý kompromis medzi stabilitou a flexibilitou.

Výmenný kurz v Českej republike bol viazaný na kôš mien až do začiatku roka 1996, potom bol tento kolík účinne eliminovaný výrazným rozšírením fluktuačného pásma a česká ekonomika teraz funguje v tzv. Riadenom plávajúcom režime, tj výmenný kurz je pohyblivý, ale centrálna banka sa môže obrátiť na intervencie v prípade akýchkoľvek extrémnych výkyvov.

Sme presvedčení o vynikajúcom poskytovaní zákazníckej podpory, aj keď sú všeobecné zásady potešenia patróna. Naši klienti, vďaka ktorým sme v tomto odbore, dostávajú to najlepšie z našich služieb. Nie sme najjednoduchší čestní, ale venujeme sa tomu, aby ste boli spokojní. Naše roky obdivuhodnosti nás radia vyššie ako porovnateľné spoločnosti v tejto oblasti záujmu. Na Danesh Exchange by ste mohli hľadať naše ponuky týkajúce sa obchodovania s akoukoľvek menou ktorejkoľvek krajiny. Danesh Exchange je najlepšia mena v Melbourne.


Odpoveď 2:

Existujú tri typy alebo postup stanovenia výmenného kurzu:

Dollarizácia, viazaná sadzba a spravovaná pohyblivá sadzba.

V tomto prípade nazývame viazaný kurz fixný kurz, keď vláda krajiny rozhoduje o pevnom výmennom kurze svojej meny voči inej mene. Napríklad ako Čína stanovila ich jüanský kurz voči USD.

Spravovaná pohyblivá sadzba je spôsob, akým sa o výmennom kurze rozhoduje na základe pravidla ponuky dopytu globálnej ekonomiky. Nasleduje väčšina krajín.

Dobré vysvetlenie vyššie uvedeného nájdete tu:

Čo sú menové páry a výmenný kurz pri forexovom obchodovanie FinanceOrigin


Odpoveď 3:

Existujú tri typy alebo postup stanovenia výmenného kurzu:

Dollarizácia, viazaná sadzba a spravovaná pohyblivá sadzba.

V tomto prípade nazývame viazaný kurz fixný kurz, keď vláda krajiny rozhoduje o pevnom výmennom kurze svojej meny voči inej mene. Napríklad ako Čína stanovila ich jüanský kurz voči USD.

Spravovaná pohyblivá sadzba je spôsob, akým sa o výmennom kurze rozhoduje na základe pravidla ponuky dopytu globálnej ekonomiky. Nasleduje väčšina krajín.

Dobré vysvetlenie vyššie uvedeného nájdete tu:

Čo sú menové páry a výmenný kurz pri forexovom obchodovanie FinanceOrigin


Odpoveď 4:

Existujú tri typy alebo postup stanovenia výmenného kurzu:

Dollarizácia, viazaná sadzba a spravovaná pohyblivá sadzba.

V tomto prípade nazývame viazaný kurz fixný kurz, keď vláda krajiny rozhoduje o pevnom výmennom kurze svojej meny voči inej mene. Napríklad ako Čína stanovila ich jüanský kurz voči USD.

Spravovaná pohyblivá sadzba je spôsob, akým sa o výmennom kurze rozhoduje na základe pravidla ponuky dopytu globálnej ekonomiky. Nasleduje väčšina krajín.

Dobré vysvetlenie vyššie uvedeného nájdete tu:

Čo sú menové páry a výmenný kurz pri forexovom obchodovanie FinanceOrigin