Aký je rozdiel medzi podnikovým financovaním a rozvojom spoločnosti?


Odpoveď 1:

Podľa mojich skúseností sa podnikové financie interne odvolávali na ľudí, ktorí pracovali vo finančnom oddelení korporácie zaoberajúcej sa investíciami, treasury a inými funkciami, alebo na skupinu investičných bánk, ktorá bola zameraná na získavanie kapitálu prostredníctvom emitovania akcií alebo dlhov spoločností. alebo o poskytovaní poradenstva spoločnostiam pri transakciách týkajúcich sa štruktúrovania spoločností vrátane fúzií a akvizícií.

Firemný rozvoj na druhej strane som videl používaný ako termín pre ľudí interne v rámci spoločností, ktorí sa podieľali na strategickom plánovaní a akvizíciách a investíciách pre túto spoločnosť.