Aký je rozdiel medzi cyklickým a reverzibilným procesom v termodynamike?


Odpoveď 1:

Systém začína a vracia sa do rovnakého termodynamického stavu radom stupňov, hovorí sa o cyklickom procese.

V postupe reaktant dáva produkt a produkt ďalej produkuje reaktant na oplátku v jednom kroku. Je známy ako reverzibilný proces.

Všetky cyklické procesy sú reverzibilné, ale nie všetky reverzibilné procesy sú cyklické. Pokiaľ termodynamický systém zo svojich počiatočných stavov neprejde rôznymi procesmi alebo zmenami stavov a nakoniec sa nevráti do pôvodného stavu, potom sa hovorí, že systém prešiel cyklom.