Aký je rozdiel medzi obchodnou školou a univerzitou?


Odpoveď 1:

„Business college“ môže byť niekedy obmedzená na Associates alebo na dva roky. Môžu sa tiež niekedy prenajímať ako komerčné podniky a nie ako vzdelávacie inštitúcie. V takom prípade je pre nich bežné, že vaše školné získajú vopred v nádeji, že vypadnete, a nejaký bod, a dostanú zaplatené v plnej výške bez ohľadu na to, čo ty robíš.

Buďte opatrní pri „obchodných vysokých školách“. Mali by ste radšej absolvovať kurzy súvisiace s podnikaním na juniorskej alebo komunitnej škole.


Odpoveď 2:

Univerzita má zvyčajne viac škôl alebo vysokých škôl. Univerzita teda môže mať vysokú školu alebo obchodnú školu. Univerzita môže mať aj iné vysoké školy alebo školy s inými disciplínami, napr. Spoločenské vedy, právo, medicína, atď. Škola alebo vysoká škola podnikateľov ponúka programy v podnikaní. Univerzita teda zvyčajne obsahuje viac vysokých škôl alebo škôl.