Čo je to lekár a aký je rozdiel medzi lekárom a lekárom?


Odpoveď 1:

V USA sa lekár týka osoby, ktorá praktikuje liek na MD alebo DO; bežne sa mu hovorí lekár, ale zo slova lekára jasne vyplýva, že je MD alebo DO. To je odlišné od DC, doktora chiropraktiky; DPM, lekár podiatrického lekárstva; PhD, doktor filozofie; OD, lekár optometrie. Ani ma nezačínaj s fyzioterapeutmi a prírodovedcami, ktorí nosia čestného doktora Dr.