Aké sú jednoduché spôsoby, ako si zapamätať rozdiel medzi priemerom, mediánom a režimom?


Odpoveď 1:

Priemer je vždy známy ako priemer daných čísel.

Pridáte a potom rozdelíte.

Režim je najbežnejším z čísel.

Režim je ten, ktorý sa vyznačuje najviac.

Medián sa počíta usporiadaním čísiel v poradí a nájdením stredného čísla. Ak je zadaný párny počet, vezmite stredné dve čísla a sčítaním získajte priemer.

Medián je stred