Rozdiel medzi splatenými a splatnými akciami?


Odpoveď 1:

Vážení priatelia, splatené a vyzvané, sú typy základného imania a rozlišujú sa nižšie:

Vyvolaný akciový kapitál V závislosti od príslušného podnikania môžu niektoré spoločnosti vydávať investorom akcie s vedomím, že budú vyplatené neskôr. To umožňuje flexibilnejšie investičné podmienky a môže lákať investorov, aby vkladali viac základného imania, ako keby museli poskytovať finančné prostriedky vopred. Suma, ktorú dlhujú akcionári základného imania, ale ešte neboli zaplatení, sa nazýva vyzvaný kapitál.

Splatené základné imanie Akákoľvek suma, ktorú investori už zaplatili výmenou za akcie, je splateným kapitálom. Aj keď investor nezaplatil v plnej výške, už vyplatená suma sa zahrnie ako splatený kapitál.

Dúfam, že vám to pomôže veľa šťastia ....