Aký je rozdiel medzi motívom a témou v hudobnej teórii?


Odpoveď 1:

Áno, je ľahké zameniť motív a tému v hudbe - sú podobné, keď ich uvidíte. Pokúsim sa vám o to povedať:

Téma je hudobná fráza, ktorá je pre daný kus hudby dôležitá. Mnoho kusov má jednu alebo dve témy, ktoré sa potom rozvíjajú. Čo to však vlastne je, záleží aj na druhu hudby, na ktorú sa pozeráte (bojovník, sonáta, filmový soundtrack…). Tému by som prirovnal k dôležitému citátu alebo slovnému spojenia v prejave (napríklad „Mám sen“).

Motív je tiež hudobná fráza, hoci často kratšia ako téma (to v žiadnom prípade nie je pravidlom). Motív môže v diele zohrávať dôležitú úlohu, ale môže to byť iba nepodstatná opakovaná (napr. Sekvenčná) fráza. Aby som sa držal príkladu „Mám sen“, porovnal by som motív s rozoznateľnou frázou ako „Pred piatimi skóre“ a „o sto rokov neskôr“. Dáva štruktúru, je opakovaná a rozpoznateľná, ale nenesie hlavnú tému reči.

Mám tiež pocit, že význam témy a motívu sa v priebehu storočí menil (opravte ma, hudobní historici). V barokovej hudbe mal bojovník jednu alebo dve témy, ktoré boli vyvinuté. Motív bol jednoducho menšou frázou, ktorá by mohla byť súčasťou témy. V romantickej dobe zdvihol Wagner motív ako hlavný štruktúrujúci prvok svojej hudby. Stále počujeme vplyv Wagnera v dnešných filmových partitúrach, kde každá hlavná postava, miesto alebo situácia má v hudbe vlastný motív. Ale potom znova, filmové partitúry často hovoria o „téme“ postavy, keď by to bol technicky motív.

V neformálnych rozhovoroch o hudbe nevidím rozdiel medzi týmito dvoma tak dôležitými. Ak použijete Wagnerov spôsob štruktúrovania celej hudby podľa motívov, ale svojim kolegom hovoríte, aby hrali „milostnú tému“ mäkšie, stále pochopia, čo máte na mysli (av mnohých prípadoch dokonca ani nevedia, že by to tak bolo) motív;)). Preto sa nemusíte potiť a pokojne v praxi používajte pojmy zameniteľne.

Toto vysvetlenie vychádza z môjho hudobného zážitku. Ak to nie je správne, vítam každého, kto ma napraví!

Dúfam, že to trochu pomohlo.


Odpoveď 2:

Podľa slovníka Oxford;

Motív je dominantným a opakujúcim sa nápadom umeleckého diela, zatiaľ čo téma je predmetom prednášky, písomného prejavu atď.

Aj keď sa používajú synonymne, medzi ich použitím majú tenkú líniu.

Téma je význam alebo účel písomnosti. Nie nevyhnutne udalosti obsiahnuté v príbehu, ale dôvod týchto udalostí a typ myslenia alebo predstavy, ktoré majú vyjadriť čitateľovi. Motív je však incident, epizóda alebo obraz, ktorý sa často, opakovane používa v príbehu na posilnenie a zdôraznenie témy diela a na upútanie pozornosti čitateľa na konkrétne myšlienky alebo predstavy.

Motív môže byť symbolom, farbami, tvarmi, zvukmi, dokonca aj udalosťami prezentovanými v sekvencii alebo vzore, aby sa koncentrácia publika sústredila na to, čo autor / umelec / moderátor považuje za ústrednú, rozhodujúcu a dominantnú myšlienku alebo tému jeho práce.

Témy sú koncepty, ktoré sú medzikultúrne a chápané ako ľudské hodnoty. Téma je dominantnejšia a ústredná myšlienka, zatiaľ čo motívy sú iba symbolické a sugestívne.


Odpoveď 3:

Motív je dekoratívny obrázok alebo vzor, ​​najmä opakovaný obrazec, ktorý vytvára vzor.

„farebné ručne maľované motívy, ktoré zdobia úzke člny“ alebo čokoľvek podobného medzi preddefinovaným vzorom, kde ako téma je nastavený farebný vzor alebo nápad, ktorý sa vzťahuje na celé nastavenie / príbeh / prostredie.