Aký je v účtovníctve rozdiel medzi časovým rozlíšením a realizáciou?


Odpoveď 1:

V účtovnom rozlíšení znamená vykázanie udalosti / transakcie v účtovnej závierke, ktorá zahŕňa prevod hodnoty medzi dvoma stranami, bez ohľadu na to, či podnik okamžite prijal hotovosť alebo nie pre túto konkrétnu udalosť. Udalosť spôsobuje zmenu v súvahe v časti aktív, pasív alebo vlastného imania.

Realizácia na druhej strane znamená príjem skutočnej hotovosti za transakciu.

Takže v akruálnom systéme môže alebo nemusí byť prijatá hotovosť, ale v čase realizácie musí byť prijatá hotovosť alebo udalosť musí byť konvertovaná na hotovosť na konečné vyrovnanie transakcie.