Ako zistíte rozdiel medzi hornou a dolnou strednou triedou?


Odpoveď 1:

Osobne by som sa sústredil na to, ako daná osoba používa jazyk. V kontexte Spojených štátov by si vyššia stredná trieda vyžadovala znalosť anglického jazyka podobného Ivy. Ich kultúrne záujmy sa budú pravdepodobne líšiť od nižšej strednej triedy. Oveľa častejšie napríklad počúvajú klasickú hudbu. Vo všeobecnosti budú venovať väčšiu pozornosť tomu, aby prežívali všestranný životný štýl excelentnosti a aby sa rôzne kvalitatívne rozlíšili. O tom všetkom však nemusia byť nevyhnutne zákonní. Môžu napríklad čas od času vedome používať menej rafinované rečové vzory pre konkrétny výrazový účinok. Kľúčom je slovo „vedome“. Nebudú sa tiež nevyhnutne zaujímať o to, či si daný výrobok kúpili v Neiman Marcus alebo v obchodoch šetrenia - dôležité je, či je položka kvalitná a vyhovuje ich osobným parametrom.