Ako môžete opísať rozdiel medzi purpurovou a červenou?


Odpoveď 1:

Purpurová je mínus zelená, teda zmes červenej a modrej vlnovej dĺžky svetla. Chýba oranžová, žltá a zelená. Ostatné subtraktívne farby sú žltá, ktorá je mínus modrá, kombinácia červenej, oranžovej, žltej a zelenej; a azúrová, mínus červená zmes žltej, zelenej a modrej. Tieto farby sú mixom a nemajú žiadne špecifické vlnové dĺžky. Ich vplyv na videnie sa dá aproximovať zmesou diskrétnych laserových frekvencií.


Odpoveď 2:

Táto odpoveď je chúlostivá, pretože nikto v skutočnosti nesúhlasil s definíciami purpurovej a červenej. Teraz máme tendenciu používať červenú, ako je definované v sRGB, a purpurovú, ako sa v súčasnosti používa purpurovú pri tlači (s CMYK).

Ale obe tieto farby boli vybrané kvôli nákladom a uskutočniteľnosti (keď bola zvolená), nie preto, že tam boli lepšie červené alebo magentové, alebo tiež preto, že nedošlo ku konsenzu.