Gramatika: Aký je rozdiel medzi „od seba“ a „časťou“?


Odpoveď 1:

Voľba „B“ je správna.

Dvojslovné „časť“ sa bežne spáruje so slovom „z“, zatiaľ čo jednoduché slovo „oddelené“ sa bežne spáruje so slovom „z“. Ak chcete byť súčasťou niečoho, musíte byť jeho členom: „Som súčasť komunity Quora. “

Oddeliť sa od niečoho: byť od toho vzdialený: „Keď som mimo počítač, som mimo komunity Quora.“

Tu je príspevok objasňujúci dva, okrem alebo časť - správny spôsob použitia každého - Queens, NY English Society.


Odpoveď 2:

Tieto slová fungujú ako rôzne časti reči a nikdy ich nemožno zamieňať. V skutočnosti majú skoro opačné významy.

Odhliadnuc od príslovky, ktorá znamená „oddelené“. Časť je podstatná veta, ktorá znamená „spolu alebo nejako spojená“.

Toto je príspevok, ktorý môžete použiť na sledovanie týchto dvoch v budúcnosti. Okrem vs. časť: Aký je rozdiel? - Vysvetlenie písania.