Rozlišujte medzi funkciou dodávky a krivkou dodávky. Aký je rozdiel medzi zmenou dodávaného množstva a posunom krivky dodávky?


Odpoveď 1:

Funkcia dodávok ukazuje vzťah medzi dodávaným množstvom a všetkými faktormi, ktoré ovplyvňujú ponuku, ako je cena komodity, ceny vstupov, technológia, vládna politika, očakávania výrobcov atď. Kým krivka ponuky súvisí s dodávaným množstvom konkrétne s cenou komodity. Spravidla je sklonený smerom nahor.

Zmena v dodávanom množstve komodity je w.r.t. na svoju vlastnú cenu, zatiaľ čo posun v ponukovej krivke je spôsobený inými faktormi, ako je cena príslušnej komodity.